Γ΄Κύκλος: Πρόσωπα της Ζωής

"Το Γέλιο του Πάντα"
της Ιωάννας Μουτσοπούλου
Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Στο Άγνωστο Ζώο"
της Ιωάννας Μουτσοπούλου
Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Το Αδέσποτο Σκυλί"
της Ιωάννας Μουτσοπούλου
Απόσπασμα Ποιήματος - Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Ο Λύκος και ο Γάιδαρος: το Ένστικτο της Αγάπης"
της Ιωάννας Μουτσοπούλου
Απόσπασμα Ποιήματος - Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Ο Κοκκινολαίμης"
της Ιωάννας Μουτσοπούλου
Απόσπασμα Ποιήματος - Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Η Χελιδονοφωλιά"
της Ιωάννας Μουτσοπούλου
Απόσπασμα Ποιήματος - Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".