Δ’ Κύκλος: Μοναχικά Ελάχιστοι

"Σπερχειός"
του Γιάννη Ζήση
Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Μοναξιά"
του Γιάννη Ζήση
Απόσπασμα Ποιήματος - Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".
"Φθινοπωρινά Λουλούδια"
του Γιάννη Ζήση
Απόσπασμα Ποιήματος - Από την ποιητική συλλογή "Ψυχές της Φύσης".